Spoznávajme Makerspace

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na Makerspace, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutoční v piatok 14. októbra 2022 o 11.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Srdečne pozývame na spoznávanie Makerspace spojené s workshopom.

Makerspace je spoločné pracovisko pre výrobu, objav a použitie rôznych zariadení od technických po netechnické, napr. šitie na šijacom stroji, práca – tlač na 3D tlačiarni, na workshopoch sa rozvíja 3D modelovanie, tvorivosť, fantázia a zručnosť, aktivita na zmiešanie rómskych a nerómskych komunít.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.