Bojovali so študentmi

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom ( 8. 5.) usporiadala online prednášku pre študentov  3. ročníka SOŠ Drevárskej vo Vranove nad Topľou s názvom Bojovali  so študentmi. Prednášajúcim bol Mgr. Miroslav Gešper, vedúci oblastného pracoviska Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou. Nechýbala ani ukážka dobových uniforiem vojaka Červenej armády, Slovenského štátu a Wehrmachtu. Zaujímavé boli práve ukážky strelných zbraní a doplnkové veci vojakov.

Loading