Literárny štvrtok

Prečo spíme? V literárnom štvrtku vám odporúčame práve knihu Prečo spíme, kde nájdete zaujímavé odpovede ohľadom spánku. Kniha je nabitá cennými informáciami o spánku a jeho vplyvu na ľudské zdravie, či už telesné alebo duševné. V súčasnosti okrem pandémie koronavírusu, čelíme aj epidémii, ktorou je spánková deprivácia. Po prečítaní knihy sa v človeku prebudí motivácia posunúť odchod do postele o niečo skôr. Autor na základe štúdií popisuje následky a rizika nedostatočného spánku laickým, jednoduchým spôsobom. Ak vás zaujíma fungovanie ľudského tela a úloha spánku v živote určite si neváhajte túto knihu prečítať.

Spánok patrí k najdôležitejším, ale najmenej pochopeným aspektom nášho života, zdravia a dlhovekosti. Donedávna vedci nedokázali odpovedať na otázky prečo spíme, ako spánok pomáha nášmu telu a mozgu, prečo nás postihnú ničivé zdravotné následky, keď nespíme. Najmä v porovnaní s našimi ostatnými základnými životnými potrebami jesť, piť a rozmnožovať sa, sme účel spánku dlhé roky nedokázali pochopiť. Prudký príval vedeckých objavov za ostatné dve desaťročia však do tejto oblasti vniesol nové svetlo.
Teraz nám vynikajúci neurovedec a odborník na spánok Matthew Walker umožňuje porozumieť životnej dôležitosti spánku a snívania. Okrem mnohých iných funkcií, spánok posilňuje našu schopnosť učiť sa, zapamätávať si a robiť logické rozhodnutia. Usmerňuje naše emócie, dopĺňa imunitný systém, dolaďuje metabolizmus a reguluje náš apetít. Snívanie upokojuje bolestné spomienky a vytvára priestor virtuálnej reality, v ktorom mozog spája minulé poznanie so súčasným a podnecuje kreativitu.

Loading