Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho kraja

Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho kraja
Quo vadis, Romale?
V súčasnosti je problematika rómskeho etnika veľmi zaujímavá vzhľadom na vysoké zastúpenie rómskeho obyvateľstva hlavne v regióne východného Slovenska a stáva sa vážnou otázkou, ktorú treba riešiť. Rómovia prešli iným historickým vývojom ako ostatné obyvateľstvo. Odlišný spôsob ich života, iný systém, noriem a hodnôt. Odlišnosť v správaní a myslení vyvoláva vznik a existenciu rôznych predsudkov medzi týmto etnikom a majoritnou spoločnosťou.
O tom, aké sú vízie pri práci s týmto etnikom sme sa dnes (5.5.2021) porozprávali s RNDr. Tadeášom Gavalom z Odboru strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja.
Prednášky sa zúčastnili žiaci Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou.
Ďakujeme veľmi pekne.

Loading