Book Club – Prvá pomoc

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.
Dnes (6. mája) sa členovia Book Clubu zoznámili so Slovenský červený kríž – Vranov nad Topľou a pani riaditeľkou Dominikou Zelikovou, ktorá nám predstavila Prvú pomoc. Stretnutie sa nieslo v príjemnej nálade, plnej informácií ale aj praxi.
Vzdelávanie, osvetu a ukážky prvej pomoci predstavili aj študenti z Gymnázium Cyrila Daxnera Samo Takáč, Timotej Jančík a Šimon Serva. Sme veľmi radi, že aj do Book Clubu patria takýto šikovní mladí ľudia, ktorí motivujú ďalších vo svojom okolí.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemne a náučne popoludnie.
Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.