Čarovné Vianoce – Divadlo Kaukliar

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj si pre Vás pripravili vianočný program Čarovné Vianoce, ktoré sú obohatené nielen koledami, ale aj bohatým literárnym a kultúrnym programom.
Predposledný deň Čarovných Vianoc vo štvrtok 14. decembra 2023 o 10.00 h sme privítali v knižnici Divadlo Kaukliar, ktoré nám predstavilo divadelnú hru Škriatkovsky dobré Vianoce. Navštívili nás škriatkovia Luna, Fifo a Ondrík, ktorí pomohli Mikulášovi s čertom a anjelom, aby sa dostali k nám, aj keď im zapadli sane v štrku. Neostalo jedno oko suché, jedna ruka nežonglujúca, jedny ústa nespievajúce, ani jedna noha netancujúca! Samozrejme, že na konci na každé dieťa čakala sladká odmena.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.