Čarovné Vianoce – hudobný workshop a vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj si pre Vás pripravili vianočný program Čarovné Vianoce, ktoré sú obohatené nielen koledami, ale aj bohatým literárnym a kultúrnym programom.
Posledný deň Čarovných Vianoc sme oslávili 15.12.2023 o 10.00 h vyhodnotením súťaže Čaro Vianoc. Na hudobnom workshope Katky Gáčovej a Pavla Kaľuhu sme ocenili víťazov tejto výtvarnej súťaže:
1. kategória:
1. miesto – Nina Nadzamová (ZŠ Bernolákova)
2. miesto – Oliver Goroľ (ZŠ Čaklov)
3. miesto – Barbora Šamková (ZŠ Banské)
2. kategória:
1. miesto – Jessica Goroľová (ZŠ Čaklov)
2. miesto – Michal Goroľ (ZŠ Čaklov)
3. miesto – Sofia Vukojevič (ZŠ Partizánske)
Špeciálnu cenu Multifunkčného centra 4.0 získala Ivana Feriová (CZŠ sv. Jána Pavla II. Hencovce).
Hodnotiteľmi prác boli výtvarník a ilustrátor Radko Repický a výtvarníčka a ilustrátorka Šarlota Bottová.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.