Čarovné Vianoce – Zázračný čas Vianoc

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj si pre Vás pripravili vianočný program Čarovné Vianoce, ktoré sú obohatené nielen koledami, ale aj bohatým literárnym a kultúrnym programom.

Čarovné Vianoce sme ukončili v piatok 15.12.2023 o 17.00 h. dokonalou vianočnou atmosférou v kruhu priateľov s názvom Zázračný čas Vianoc s Ankou Servickou, manželmi Janíčkovcami, o. Petrom Milenkym a Samuelom Brussom. Prostredníctvom duchovných zamyslení o. Petra Milenkyho a histórii adventu a času Vianoc v podaní Samuela Brussa, sme dotvorili vianočný čas koledami Anky Servickej s hudobným doprovodom manželmi Janíčkovcami.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
#eeagrants
#norwaygrants