Témou Život je len jeden s Jakubom Podaným za zdravie nás všetkých

Témou Život je len jeden s Jakubom Podaným za zdravie nás všetkých

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Zdravé dieťa a zdravá výživa, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v stredu 4. októbra 2023  o 10.30 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Workshop zameraný na zdravú výživu s témou Život je len jeden s odborníkom na zdravú výživu a koučom zdravia Ing. Jakubom Podaným, ktorý zaujal žiakov z CSŠ Vranov nad Topľou. Čo je základom zdravia a zdravého životného štýlu? Predsa pitný režim, vyvážená strava, kvalitný odpočinok a pohyb. Ak budeme tieto 4 dôležité veci dodržiavať, naše telo sa nám odvďačí tým najdôležitejším – zdravím. Nie je nič podstatnejšie ako zdravie, preto kladieme dôraz na deti a mládež o informovaní zdravého životného štýlu. Náuka o zdraví a zdravom štýle je dôležitá ako pre dospelého človeka, tak aj pre dieťa. Pretože by sme mali myslieť už od útleho veku na naše zdravie, telo, myseľ, ale aj na naše srdce.

Workshop Zdravé dieťa a zdravá výživa sú vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, taktiež aj pre ich rodičov so zameraním na zdravie, hygienu a dentálnu hygienu, prednášky o zdravej výžive s lektorom, ktorý poskytne všetky základné informácie všetkým zúčastneným a pomôže im lepšie pochopiť a naučiť sa sa čo je to zdravá výživa a ako ju zaradiť do svojho každodenného života. Pomocou zdravej výživy pripravujeme k lepšej forme života a ukážeme deťom od ich skorého veku, že žiť sa dá aj zdravšie.

 

 

História vojenských cintorínov

História vojenských cintorínov

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s prof. PaedDr. Jaroslavom Vencálkom, CSc., ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6. septembra 2023 o 9.00 h. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na oddelení pre deti a mládež.

 

 

 

Zdravé dieťa a zdravá výživa – Život je len jeden

Zdravé dieťa a zdravá výživa – Život je len jeden

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Zdravé dieťa a zdravá výživa, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Podujatie sa uskutoční v stredu 4. októbra 2023 10.30 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Srdečne pozývame na workshop zameraný na zdravú výživu na tému Život je len jeden s odborníkom na zdravú výživu a koučom zdravia Ing. Jakubom Podaným.

Workshop Zdravé dieťa a zdravá výživa sú vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, taktiež aj pre ich rodičov so zameraním na zdravie, hygienu a dentálnu hygienu, prednášky o zdravej výžive s lektorom, ktorý poskytne všetky základné informácie všetkým zúčastneným a pomôže im lepšie pochopiť a naučiť sa sa čo je to zdravá výživa a ako ju zaradiť do svojho každodenného života. Pomocou zdravej výživy pripravujeme k lepšej forme života a ukážeme deťom od ich skorého veku, že žiť sa dá aj zdravšie.

 

 

Ateliér duše 2023

Ateliér duše 2023

Dnes (2.10.2023) sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnil 12. ročník prehliadky umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej literárnej tvorby, Ateliér duše.
Otvárame mesiac október a slávnostne ho chceme osláviť literatúrou. Veľmi nás potešili vaše prednesy, vaša tvorba, vaše JA zhmotnené vo veršoch či metaforách.
Ďakujeme všetkým zúčastnením, recitátorom, a predovšetkým milovníkom literatúry. Takisto ďakujeme za hudobný úvod našim hosťom, Folklórnej skupine Ružičky a za literárny vstup Mgr. Marianke Majzlíkovej, ktorá nám predniesla báseň od Milana Rúfusa – Poďakovanie za lásku.
Pevne veríme, že vzácne slová a myšlienky z dnešných prednesov budú nosným pilierom pre trinásty ročník Ateliéru duše, na ktorý Vás už teraz všetkých srdečne pozývame.

 

 

Čaro krojovaných bábik

Čaro krojovaných bábik

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na výstavu Čaro krojovaných bábik.
Autorkou výstavy je Únia žien Slovenska, pod patronátom ktorej začali šiť miniatúry krojov ženy už v roku 1996. Odvtedy prešli údržbou a rekonštrukciou, niektoré krojované bábiky sa stali súčasťou darov pre významné zahraničné návštevy na Slovensku.

 

 

Stretnutie s regionálnym autorom Michalom Lakatošom

Dňa 28. 9. 2023 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnila beseda s regionálnym autorom Michalom Lakatošom, ktorý prezentoval svoju novú knihu Osudy zvonov 2.

Michal Lakatoš nemusel po svoj vzťah ku kostolným zvonom chodiť ďaleko. Našiel ho doma, v rodine. Jeho pradedo Ján Lakatoš zakúpil v roku 1882 zvon do chrámu v jeho rodnej obci. Uvedené na ňom bolo „Na Božskú slávu a duchovné povzbudenie“. Autor nám predstavil  výsledky svojho bádania v oblasti zvonov zo zaniknutých obcí pre výstavbu vodného diela Domaša. Pútavou a zaujímavou formou nás vtiahol do dejín zvonov a obcí, ktoré boli vysídlené pre výstavbu vodného diela Domaša.

Za hudobné doprevádzanie počas besedy ďakujeme deťom z DFS Cifroško