Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom

Dňa 7. 12. 2020 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnilo adventné čítanie v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom.

Čítania sa zúčastnilo 21 detí z MŠ Juh. Čítal im samotný Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. Deti si vypočuli rozprávku o Anjelikovi Striebrovláskovi, ktorý spoznal skutočnú hodnotu Vianoc. A, samozrejme, nechýbali ani sladké odmeny.