Zo svätého Mikuláša majú radosť aj dospelí!

Zo svätého Mikuláša majú radosť aj dospelí


Mikuláš nám dáva sladkosti nielen preto, aby nám urobil radosť, ale aj preto, aby sme mali príležitosť urobiť radosť iným. Samozrejme, že v sobotu myslel aj na všetkých dobrých „veľkých“ čitateľov a nechal im v Hornozemplínskej knižnici milé prekvapenie.