Čhavale, genaha!/Deti, budeme čítať!

Hornozemplínska knižnica už dlhšie aktívne pracuje s rómskou komunitou a organizuje pre ňu rôzne vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. Preto sme sa rozhodli doplniť knižničný fond o literatúru, ktorá by bola blízka ich kultúre či jazyku a spĺňala by ich čitateľské potreby a požiadavky. Prostredníctvom takejto literatúry chceme zvýšiť záujem rómskych detí o rómsku kultúru, významné rómske osobnosti a rómskych spisovateľov, ktorí by sa mohli stať ich potenciálnymi vzormi na ceste za vzdelaním, úspechom a lepším životom. Preto sa veľmi tešíme, že projekt pod názvom Čhavale, genaha!/Deti, budeme čítať! dostal finančnú podporu od Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a my sme mohli nakúpiť nové knižné tituly, prostredníctvom ktorých chceme rozvíjať u rómskych detí lásku k literatúre a k umeniu. Zakúpili sme knihy, ktoré zodpovedajú záujmom a potrebám tejto skupiny, tematicky či obsahovo sú blízke ich komunite, ale tiež rôznu „oddychovú“ beletriu pre deti a mládež, aby mohli rómske deti kvalitne a plnohodnotne vyplniť svoj voľný čas. Nezabudli sme ani na našich dospelých rómskych čitateľov, pre ktorých sme zakúpili náučnú literatúru týkajúcu sa prevažne rómskych otázok, rómskej kultúry či rómskeho umenia. Knižničný fond sme tak obohatili o kvalitné a zaujímavé knižné tituly: interaktívne knihy, komiksy, príbehy odohrávajúce sa v rómskom prostredí s ústrednými rómskymi postavami, prózy rómskych autorov, slovensko-rómsky slovník, rómsko-slovenskú pracovnú učebnicu, rómske legendy, rómske piesne, rómske rozprávky, knihy písané v slovenskom aj v rómskom jazyku, publikácie o významných rómskych osobnostiach, biografie i autobiografie významných a úspešných Rómov, knihy o rómskej kultúre a umení, o rómskych zvykoch a tradíciách, rómskej histórii, fotografické publikácie zobrazujúce život Rómov a mnohé iné. Samozrejme, knižné tituly zakúpené z tohto projektu sú určené nielen rómskej komunite, ale aj širokej verejnosti a všetkým našim čitateľom, ktorí sa chcú dozvedieť zaujímavosti zo života a kultúry Rómov.