Kultúra a umenie bez diskriminácie

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Kultúra a umenie bez diskriminácie, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutoční v stredu 14. decembra 2022 o 09.00 h v Základnej škole Čaklov.
Pozývame Vás na interaktívny workshop zameraný na kultúru a umenie bez diskriminácie s Mgr. Mariánom Balogom a členmi Rómskeho folklórneho súboru Roma Sam už v stredu 14. decembra o 09.00 hod. v ZŠ Čaklov.

Kultúra a umenie bez diskriminácie je veľmi zaujímavá a dôležitá téma, ktorá sa týka všetkých ľudí bez ohľadu na vek alebo národnosť. Je dôležité sa jej vyvarovať a chrániť, preto kladieme dôraz na jej informovanie a možnú elimináciu už od skorého veku dieťaťa. Prednášajúcim bude pán Mgr. Marián Balog, ktorý je básnik, herec, umelecký vedúci Rómskeho folklórneho súboru Roma Sam z Banskej Bystrice, no v neposlednom rade pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na Oddelení regionálnej koordinácie. Pán magister Balog bude informovať o umení a kultúre spojenej s diskrimináciou, zároveň poskytne tanečný workshop pre účastníkov podujatia s členmi Rómskeho folklórneho súboru Roma Sam z Banskej Bystrice.
#eeagrants