Čítajme si 2023

Čítajme si 2023
4. mája 2023 kniznica

Návštevy : 147 

22.05.2023 štartujeme u nás v Hornozemplínskej knižnici čitateľský maratón ČÍTAJME SI… 2023, ktorý organizuje Linka detskej istoty v spolupráci s partnermi. Projekt vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

 

 

 

 

 

 

 

Instagram