Peter Schmiedl a eliminácia závislostí

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Prevencia závislostí u detí a mládeže, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v stredu 03. mája 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Interaktívny workshop zameraný na jednotlivé druhy závislostí a ich prevenciu s odborníkom a konzultanom pre elimináciu závislostí PhDr. Petrom Schmiedlom si prišli vypočuť žiaci zo ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou. Prostredníctvom skúseností a dlhoročnej praxe sa so svojimi poznatkami podelil lektor Schmiedl o praktické príklady: ako je vhodné sa správať k ľuďom, ktorí sú poznačení závislosťou; ako vzniká závislosť alebo ako sa vyvarovať rôznym nástrahám života. V závere workshopu prebehla diskusia, ktorá umožnila klásť otázky všetkým prítomným a dozvedieť sa informácie z praxe od odborníka.

 

 

 

 

 

 

 

Loading