IKT s Mgr. Jánom Godom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila workshop Využitie IKT v zamestnaní, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Workshop sa uskutočnil vo štvrtok 27. apríla 2023 o 13.00 h v Obecnej knižnici Dlhé Klčovo s lektorom IKT Mgr. Jánom Godom. Žiaci ZŠ Dlhé Klčovo hravou formou workshopu spoznali informačné a komunikačné technológie, ktoré sú v dnešnej dobe čoraz častejšou a používanejšou témou. Lektor IKT, Mgr. Ján Goda, predstavil základné vlastnosti IKT, ktoré pomôžu lepšiemu vnímaniu digitálnych možností na internete. Čomu je potrebné sa vyvarovať na internete a aké formy šikany sa vyskytujú na sociálnych sieťach, sme sa dozvedeli na vzdelávacom workshope s Jánom Godom.

Workshop Využitie IKT v zamestnaní pomôže mládeži a dospelým k lepšej vzdelanosti vo svete digitalizácie a technológii. Prostredníctvom workshopu o IKT sa naučíte efektívne využívať sociálne siete, využívať mobilný telefón alebo smartfón, notebook a rôzne telefonické a komunikačné technológie. Dnes často používaný pojem informačno-komunikačné technológie (IKT; Information and communication technologies – ICT), zahŕňa všetky hardvérové a softvérové prostriedky v konvergovaných systémoch na spracovávanie, uchovávanie, prezentovanie informácií a komunikovanie. V skutočnosti sú to prostriedky koncových zariadení (počítače, tablety, mobilné telefóny a smartfóny, digitálne fotoaparáty a kamery a pod.), spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou (sieťové prvky, servery, vysielače…).

 

 

 

 

 

 

 

Loading