Hokejbalová reprezentantka SR poukázala na dôležitosť športu a zdravia

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie  Zdravé dieťa a zdravá výživa, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v utorok 02. mája 2023  o  10.00 h v Obecnej knižnici Banské a o 13.30 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Workshop zameraný na zdravú výživu na tému Zdravá výživa a pohyb s hokejbalovou reprezentantkou Slovenskej republiky, Ing. Patríciou Máriou Dzurinovou poukázal na dôležitosť športu a starostlivosti o naše zdravie. Žiaci CSŠ vo Vranove nad Topľou sa naučili základné princípy hokejbalu, vypočuli si zaujímavé príbehy zo športového života hokejbalovej reprezentantky, no najmä ako vieme posunúť zdravie na prvé miesto a starať sa o svoju kondíciu.

Workshop Zdravé dieťa a zdravá výživa sú vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, taktiež aj pre ich rodičov so zameraním na zdravie, hygienu a dentálnu hygienu, prednášky o zdravej výžive s lektorom, ktorý poskytne všetky základné informácie všetkým zúčastneným a pomôže im lepšie pochopiť a naučiť sa sa čo je to zdravá výživa a ako ju zaradiť do svojho každodenného života. Pomocou zdravej výživy pripravujeme k lepšej forme života a ukážeme deťom od ich skorého veku, že žiť sa dá aj zdravšie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading