Čítajme si 2024

Aj u nás v Hornozemplínskej knižnici sme sa zapojili do čitateľského maratónu “Čítajme si…” 2024, ktorý organizuje Linka detskej istoty.
So žiakmi z Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou sme si prečítali príbeh Totožnosť od Bruna Ferrera.
Projekt vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.