Tvorivá a hravá literatúra s Oľgou Švedovou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Športové a fyzické aktivity, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
Podujatie sa uskutočnilo v stredu 20. marca 2024 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Workshop zameraný na tvorivú a hravú literatúru s pedagogičkou a lektorkou tvorivého tanca a pohybu Oľgou Švedovou na tému Tvorivá a hravá literatúra potešil deti z Materskej školy Ulica 1. mája.