Čítajme si – detský čitateľský maratón 2023

📚ČÍTAJME SI 📚
Od 22. do 26. mája 2023 sme sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou zapojili do projektu celoslovenského čitateľského maratónu ČÍTAJME SI… 2023, ktorý organizuje Linka detskej istoty v spolupráci s partnermi. Projekt vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Počas týždňa našu knižnicu každý deň navštevovali školy, deti a mládež a čítali úryvky z knihy. Výber kníh je ľubovoľný, my sme však siahli po knihe s názvom Dobrý deň, opica Škorica: veselé rozprávky o slušnom správaní, ktoré sú plné úsmevných príbehov.