Čítajme si – detský čitateľský maratón

🟪ČÍTAJME SI – DETSKÝ ČITATEĽSKÝ MARATÓN🟪
v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa koná tento týždeň, prostredníctvom ktorého sa snažíme poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
🟪Našim úsilím je pritiahnuť čo najviac detí a mládeže ku knihe a vzbudiť záujem o čítanie. Počas týždňa našu knižnicu každý deň navštevujú školy, deti a mládež a čítajú úryvky z knihy. Výber kníh je ľubovoľný, my sme však siahli po knihe s názvom Dobrý deň, opica Škorica: veselé rozprávky o slušnom správaní, ktoré sú plné úsmevných príbehov.
🟪Dnes (24.5.2023) sme si v spolupráci s Rádiom Slovensko Východ ukázali a priblížili ako to v knižnici počas takého maratónu vyzerá.
Link pripojíme čoskoro.
Ďakujeme žiakom, ktorí boli súčasťou tohto živého vstupu.
Boris Lipkoš – ZŠ Juh
Rebeka Zálepová – ZŠ Sídlisko II.
Matúš Zálepa – ZŠ Sídlisko II.
Fotografie z celého týždňa Detského čitateľského maratónu si budete môcť pozrieť v piatok na stránke www.kniznicavranov.sk
Ako projekt vznikol?
Projekt vznikol v roku 2008 a realizuje ho Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF v spolupráci so slovenskými knižnicami. Slovenské knižnice sa významne podieľajú na organizovaní podujatí na podporu čítania detí a mládeže, prípadne spolupracujú s inými neziskovými organizáciami. Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie, ktoré poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť.