Daruj knihu knižnici

Kúp, prečítaj a daruj knihu  –  knižnici

Kúpili ste si novú knihu a viete, že po prečítaní sa k nej viac nevrátite?

Podarujte ju knižnici!

Dostali ste novú knihu a už ju máte? Neodmietnite ju, ale… !

Podarujte ju knižnici!

Kúpili ste si, či dostali ste novú knihu, ktorá sa vám nepáči?

Podarujte ju knižnici!

Nemáte už miesto v domácej knižnici a neviete, čo s novými knihami?

Podarujte ich knižnici!

Podporíte tým našu kampaň?

Podarujte nám knihu!

Kam knihy môžete zaslať/priniesť?

Knihy, prosíme, doručte poštou alebo osobne na adresu: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu akvizica@kniznicavranov.sk, alebo na t. č. 057/4464468, kl. 104 –  Bc. Jana Dzurovčinová.

Kampaň sa týka kníh vydaných od roku 2015.

Vašim pričinením ponúkneme čitateľom väčší výber literatúry. Ďakujeme!