Srdce na dlani – Spoločensky zodpovedné organizácie, ktoré robia dobrovoľníctvo v pracovnej dobe

Srdce na dlani 2023

Podpora dobrovoľníctva v Prešovskom kraji za rok 2023 získala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

„Naša vranovská knižnica nestojí bokom,

ale aktívne pôsobí na poli dobrovoľníctva.

Do tejto komunity sú zapojené kolektívy i jednotlivci bez rozdielu veku.

Prostredníctvom dobrovoľníkov zapájame verejnosť do práce s knihami a tak spolu  budujeme vzťah ku knihe a k čítaniu.

Spolupráca s dobrovoľníkmi je systematická

a realizujme ju cez konkrétne programy (projekty).

V mene zamestnancov našej knižnice a dobrovoľníkov

Vám za toto ocenenie ďakujeme,

a berieme ho ako impulz, aby sme aj naďalej šírili „dobro vôkol nás“.

                                                                            Mgr. Danka Molčanová

Kolektív zamestnancov Hornozemplínskej knižnice a mladí priatelia knižnice sa viac ako 11 rokov angažujú v oblasti dobrovoľníctva. Okrem príjemného pocitu konania dobra, dobrovoľníci neustále získavajú nové skúsenosti zo sociálnych kontaktov, spoznávajú bližšie život v týchto sociálnych zariadeniach a často aj príbehy z osobných stretnutí s obyvateľmi týchto inštitúcií. V roku 2016 vďaka Európskemu roku dobrovoľníctva sa knižnica naštartovala na cestu dobrovoľníctva v komunitách medzi rómskou mládežou, ktorí sa zapojili do aktivít, spoznali sny, túžby a ťažkosti i pocit spolupatričnosti. Dobrovoľníci s láskou pripravujú počas mesiaca marec knihy pre komunitné a sociálne centrá, ktoré im spoločne s knihovníkmi podarujú. Knihovníci pravidelne navštevujú Liečebňu sv. Filomény, kde v rámci Biblioterapie seniorom priateľským rozhovorom a čítaním prinášajú pocit tepla na duši. Zároveň v knižnici nechýbajú mladí dobrovoľníci (študenti), ktorí každý týždeň pomáhajú pri prípravách a realizáciách podujatí a sú neodmysliteľnou súčasťou vranovskej komunitnej knižnice. Komunitu dobrovoľníkov tvoria obyvatelia mesta a regiónu Vranov nad Topľou, študenti SŠ, deti a mládež, seniori, priatelia knižnice. Dobrovoľníci sa uplatňujú ako asistenti v knižnici a knižní kuriéri. Mladí dobrovoľníci uskutočnili v rámci Hornozemplínskej knižnice viac ako 3550 hodín dobra, lásky, solidarity a pomoci. Dobrovoľníckymi aktivitami tak knižnica vo Vranove nad Topľou spoločne s komunitou dobrovoľníkov mení svet k lepšiemu.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa dlhodobo (viac ako 11 rokov) aktívne zapája v dobrovoľníctve a je prirodzenou súčasťou v živote ľudí. Zaujímavými komunitnými medzinárodnými aktivitami šíri myšlienku dobrovoľníctva nielen v Prešovskom kraji, ale do celého sveta, realizuje dobrovoľnícke činnosti pre seniorov v sociálnych zariadeniach vo forme Biblioterapie, Tréningy pamäti  pre seniorov, mládež vo forme dobrovoľníckych stáži aktívnou formou prispieva k realizácii podujatí, knižnica každoročne obdaruje niekoľko sociálnych centier balíkom kníh, ktoré im nielen prinesie, ale do príprav zapojí niekoľko knihovníkov, dobrovoľníkov, ktorí potešia knižným darom tých najzraniteľnejších v rôznych komunitných a sociálnych centrách.

Na tohtoročné oceňovanie dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, príbehov a projektov Srdce na dlani 2023 v Prešovskom kraji bolo 53 nominácií.

Bulletin s nominovanými nájdete TU.