Dni Spišského Jeruzalema 2023

V priebehu víkendu 26. -28. 5. 2023 sa odohrá v priestore Spišského Jeruzalema, Spišskej Kapituly  a mesta Spišské Podhradie jedinečný kultúrno – duchovný festival. Tohtoročný 10. ročník chce prilákať najmä návštevníkov vyhľadávajúcich obsahovo náročnejší koncept programu.

Festival ponúkne dva koncerty chrámovej hudby v podaní renomovaných speváckych zborov z Košického a Prešovského kraja. Súčasťou hlavného programu budú aj dve divadelné produkcie, dramatizácia zo života svätca a bábkové divadlo, zamerané na dospelého a detského diváka.

Vrcholom sobotného programu bude koncert speváčky Katky Koščovej a dominantou nedeľnej ponuky koncert Pressburger Klezmer Bend,  world music kapely v štýle židovskej hudby. Novinkou tohto ročníka bude moderovaná diskusia na tému putovania s pozvanými hosťami a verejnosťou.

Nebudú chýbať ani tradičné programy, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou tohto festivalu:   pobožnosť krížovej cesty, scénické stvárnenie pašiových udalostí, sv. omše a terénne exkurzie po prírodných a kultúrnych pamiatkach.

Rozšírili sme najmä ponuku sprievodných aktivít tak, aby boli naplnené aj potreby detských návštevníkov a ich rodičia si mohli nerušene vychutnávať festivalový program. Kreatívna zastávka ponúkne mnohé tematicky orientované tvorivé a pohybové aktivity, maľovanie na tvár či burzu kníh. Malý remeselný trh prinesie okrem hodnotných remeselných výrobkov aj možnosť občerstviť sa napríklad aj v hradnej kuchyni. Nebude chýbať vláčik „Spišiačik“ či „Hanička“.  Návštevníci si budú môcť Spišský Jeruzalem prezrieť aj z konského povozu, povoziť sa na detskej lanovke, prezrieť si mestské výstavné siene či navštíviť vernisáž. V ponuke bude aj komentovaná prehliadka kňazského seminára a možnosť rozhovoru na duchovnú tému.

Okrem kultúrneho programu budú mať návštevníci možnosť v rámci jednotlivých podujatí  spoznať historické pamiatky, prírodné krásy, ale aj nájsť si svoj priestor na oddych, zastavenie a zamyslenie, či jednoducho čas pre seba a svojich blízkych.

Spišský Jeruzalem je kalvária, nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti Spišskej Kapituly. Vznikala v rokoch 1666 – 1675 pod vplyvom jezuitskej spirituality a pod vedením vtedajšieho spišského prepošta Juraja Báršoňa (Bársony). Ide o typologicky jedinečnú architektonickú pamiatku, barokovú sakrálnu krajinu, ktorá zobrazuje staroveké mesto Jeruzalem v krajine pomocou zastavení Via dolorosa. Nájdeme tu Poslednú večeru (Katedrála sv. Martina), Herodesov palác (Kaplnka sv. Rozálie), Pevnosť Antóniu (Kaplnka sv. Františka Xaverského) a Golgotu s Božím hrobom (Kaplnka Svätého Kríža na Sivej Brade). Lokalita je vzácna aj svojimi prírodnými danosťami a ako súčasť Spišskopodhradských travertínov je chránená pamiatkovými zákonmi i legislatívou o ochrane prírody.

Organizátormi festivalu sú Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, Mesto Spišské Podhradie, 64. skautský zbor Štefana Kluberta v Levoči a Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi  ako hlavný programový koordinátor.

Zdroj: Mgr. Monika Tkáčová, riaditeľka Spišského kultúrneho centra a knižnice v Spišskej Novej Vsi, tkacova@skcak.sk, 0910 239 562