Zaži dobro na vlastnej koži

„ZAŽI DOBRO NA VLASNTEJ KOŽI“

Týždeň dobrovoľníctva (23. – 29. 6.2023)  je ochutnávkou dobrovoľníctva pre všetkých, ktorí by radi pomohli tam, kde je to potrebné. Kampaň je zameraná na propagáciu dobrovoľníctva a práce dobrovoľníckych organizácií. Prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku, do ktorých sa môže zapojiť každý bez ohľadu na predchádzajúcu skúsenosť s dobrovoľníctvom.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila v tomto týždni pre prihlásených dobrovoľníkov nasledujúce aktivity v cykle:

„Každá ruka je potrebná“

  • zabezpečovanie výmeny súborov kníh u imobilných občanov (donášková služba);
  • organizačná pomoc pri kultúrnych aktivitách, tvorivých dielňach a klubovej činnosti;
  • pomoc čitateľom pri vyhľadávaní literatúry a dokumentov, komunikácia;
  • hlasné čítanie pre deti a mládež.

„Poteš druhých svojou knihou“ 

Knižnica pripraví s dobrovoľníkmi balíčky kníh, ktoré budú odovzdané počas týždňa: do Domova sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, do Hospicu sv. Filomény a do Komunitného centra v Hencovciach.

V spomínaných organizáciách pripravujeme Tréning pamäti pre seniorov, hlasné čítania a dramatizované čítania. Cieľom týchto čítaní pre seniorov v rámci biblioterapie je počúvanie rôznych úryvkov, legiend a príbehov cez ktoré majú seniori možnosť preniknúť do iného sveta spojeného s ich predstavami.

Okrem príjemného pocitu konania dobra, dobrovoľníci získajú nové skúsenosti zo sociálnych kontaktov, spoznajú bližšie život v týchto sociálnych zariadeniach a často aj príbehy z osobných stretnutí s obyvateľmi týchto inštitúcií. Našim cieľom je motivovať ľudí, aby sa zapojili do dobrovoľníctva, alebo aby tí, čo už v ňom sú, rozvíjali svoje dary, ktoré majú – aby robili dobro pre druhých.