„Dobrý deň, včielka!“

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vyhlasuje v rámci Knižničných medových dní súťaž o najlepší príbeh alebo báseň na tému „Dobrý deň, včielka!“ Zapojiť sa môže každý do 1. 12. 2020. Vašu tvorbu môžete zasielať na e-mail: detske.odd@kniznicavranov.sk