SME súčasťou #erasmusdays 2020!

Erasmusdays je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej. Slovensko sa zapojilo do ErasmusDays druhýkrát a našim spoločným cieľom bolo čo najviac zviditeľniť ako program Erasmus+, úspešne pomáha v rámci Európy!

Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu

Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou

za výmenu skúsenosti, priblíženie Erasmus príbehov.

Nechýbal ani online kvíz, ktorý sme zvládli na jednotku.