Vyhodnotenie Čítačky s písačkou 2020

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou aj v roku 2020 realizovala projekt Čítačka  s písačkou, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt zahŕňal stretnutia detí a mládeže so spisovateľmi či ilustrátormi, kreatívne letné štvrtky, rôzne tvorivé dielne a súťaž o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu pod rovnomenným názvom Čítačka s písačkou.    Spolu sa do súťaže zapojilo 174 žiakov základných škôl z vranovského regiónu (ZŠ Bernolákova, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, ZŠ Lomnická, ZŠ Bystré). Z celkového počtu prác bolo 75 literárnych a 99 výtvarných. Hlavnou hodnotiteľkou literárnych prác bola spisovateľka Alžbeta Verešpejová, výtvarné práce odborne posúdil ilustrátor Miroslav Regitko.

 

 

V literárnej časti v kategórii poézia boli ocenení títo žiaci:

 

 1. kategória:

 

 1. miesto: Anastázia Novotná (ZŠ Bystré)
 2. miesto: Jakub Kentoš (ZŠ Sídl. II.), Daniel Mihalčin (ZŠ Sídl. II.)
 3. miesto: žiaci 3. B triedy (ZŠ Lúčna)

 

 1. kategória

 

 1. miesto: Mária Virbová (ZŠ Bystré)
 2. miesto: Noemi Mitriková (ZŠ Sídl. II.)
 3. miesto: Ema Lenďáková (ZŠ Bystré)

 

 1. kategória

 

 1. miesto: Nikolas Kochan (ZŠ Bernolákova)
 2. miesto: Kristína Kačkošová (ZŠ Bystré)
 3. miesto: Natália Hobľáková (ZŠ Bernolákova)

 

 

V kategórii próza boli ocenení títo žiaci:

 

 1. kategória:

 

 1. miesto: Juliana Lacká (ZŠ Bernolákova)
 2. miesto: Ella Veliká (ZŠ Bernolákova)
 3. miesto: Dominika Galliková (ZŠ Bernolákova)

 

 1. kategória:

 

 1. miesto: Kristián Baľo (ZŠ Bernolákova)
 2. miesto: Jozef Ščerba (ZŠ Bernolákova)
 3. miesto: žiaci 4. A triedy (ZŠ Sídl. II.)

 

 1. kategória:

 

 1. miesto: Soňa Melegová (ZŠ Bernolákova)
 2. miesto: Sára Migaľová (ZŠ Bernolákova)
 3. miesto: žiaci 9. B triedy (ZŠ Bernolákova)

 

Vo výtvarnej časti boli ocenení títo žiaci:

 

 1. kategória

 

 1. miesto: Alex Victor Jackson (ZŠ Bernolákova)
 2. miesto: Miroslava Petrová (ZŠ Sídl. II.)
 3. miesto: Natália Halasová (ZŠ Bernolákova)

 

 1. kategória

 

 1. miesto: Oliver Širák (ZŠ Lúčna)
 2. miesto: Natália Keblešová (ZŠ Sídl. II.)
 3. miesto: Tatiana Bujková (ZŠ Lúčna)

 

 1. kategória

 

 1. miesto: Karolína Hrešková (ZŠ Sídl. II.)
 2. miesto: Simona Chovancová (ZŠ Sídl. II.)
 3. miesto: Diana Fečková (ZŠ Bernolákova)

 

 

 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí do súťaže prispeli svojimi prácami, a taktiež ďakujeme aj pedagógom a rodičom, ktorí tieto deti vedú k tvorivej umeleckej činnosti. Naša vďaka patrí aj hodnotiteľom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej realizácii projektu Čítačka s písačkou.