Žili medzi nami

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravuje zážitkový workshop s dramatizovaným vystúpením Gottfrieda Tajomní rytieri červeného kríža – Príbeh legendy opradenej časom. Lektorom workshopu bude PhDr. Martin Lupčo, PhD.

Stredovek. Obdobie s atribútom „temný“. Vystihuje tento prívlastok skutočne spomínanú dobu? Rytieri – hrdinovia cti a slávy, predsa len vrhajú viac svetla na túto zdanlivo „neprebádanú“ etapu svetových dejín. I dnes, po viac ako ôsmich storočiach, sú templári opradení rúškom tajomstva.

Vydajme sa teda spoločne po stopách chudobných rytierov Kristových a Šalamúnovho chrámu. Pobočník zakladateľa templárov – Godefroy de Saint-Omer nám vyrozpráva príbeh z čias dávno minulých. Formou netradičného workshopu spoznáme vznik rádu, oboznámime sa s jeho regulou, intrigami francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného, vedúce až k samotnému rozpusteniu tajomných rytierov červeného kríža. V historických súvislostiach nadviažeme na križiacke výpravy a predstavíme si výzbroj i oblečenie stredovekého rytiera. Neobídeme ani zaujímavosti a legendy spojené s ich menom.

Organizácia prijíma na podujatie kultúrne poukazy. Podujatie sa uskutoční v online priestore.