Medzinárodný deň stromov

20. október je známy ako Medzinárodný deň stromov.

Pri tejto príležitosti sme na oddelení pre deti a mládež pripravili knižnú výstavu k téme strom.


10. faktov o STROMOCH

  1. Stromy sú základom pre vznik knihy.
  2. Stromy vďaka fotosyntéze vytvárajú kyslík, potrebný pre dýchanie.
  3. Stromy môžu rásť donekonečna.
  4. Strom, ktorý je najstarší na Slovensku, je dub v Dubinnej a má 850 rokov.
  5. Strom Lipa kráľa Mateja na Bojnickom zámku, ktorá má viac než 700 rokov, meria 9 m a má obvod kmeňa 11 m, je od 1962 vyhlásený za chránený prírodný výtvor.
  6. Stromy pestujeme kvôli plodom alebo na okrasu záhrad a parkov.
  7. Stromy čistia ovzdušie tak, že pohlcujú škodlivé plyny a vypúšťajú kyslík.
  8. Stromy vedia v lete znížiť teplotu svojho okolia.
  9. Stromy svojimi koreňmi dokážu zabrániť zosuvom a zvetrávaniu úrodnej pôdy.
  10. Stromy majú liečivé účinky, uvoľňujú úzkosť, znižujú agresivitu, najlepšie sa pod nimi ČÍTA!