Efektívna komunikácia

26.5.2022 o 8.00 h. sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutoční vzdelávanie pre knihovníkov Efektívna komunikácia prostredníctvom Európskej vzdelávacej agentúry Meridián s.r.o. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Erasmus+.

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa úspešne zapojila do programu Erasmus+ a v rámci tohto projektu navštívila niekoľko zahraničných knižníc s cieľom získavania nových inovatívnych trendov. Cieľom programu Erasmus+ je zvýšiť kvalitu vzdelávania dospelých v celej Európe, poskytuje príležitosti vzájomne sa od seba učiť a budovať strategické partnerstvá. Zameriava sa na spoločné problémy, akými sú uznávanie zručností získaných mimo formálneho vzdelávacieho systému.

Prvým našim cieľom bolo vyvzdelanie knihovníka, ktorý tvorí pre knižnicu alfu a omegu. Ak má byť profesionálom i naďalej, potrebuje omnoho viac znalostí, zručností, musí rozvíjať svoje schopnosti. Druhým cieľom je vzdelávanie čitateľov a používateľov knižnice. Pripravovať pre nich podujatia, ktoré ich budú posúvať vpred. V rámci výmeny skúseností sme sa rozhodli navštíviť 2 knižnice s cieľom inšpirovať sa, aké formy podujatí či témy sú pre návštevníkov atraktívne. Vďaka týmto mobilitám nadobudli zamestnanci Hornozemplínskej knižnice množstvo skúseností, všeobecných spôsobilostí, odborných kompetencií, vedomostí a zručností. Získali nové užitočné informácie, ako realizovať podujatia, ako ich správne propagovať, dozvedeli sa o propagácii a marketingu knižnice a ich činnosti.

V rámci projektu Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc Hornozemplínska knižnica absolvovala 2 mobility, a to: Mestská verejná knižnica vo Wroclawe Tadeusz Różewicza (MBP) (jún 2021) Kráľovská knižnica, Národná knižnica Dánska (apríl 2022).

 

 

 

 

 

 

Loading