Príprava na pracovný pohovor

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na vzdelávanie Príprava na pracovný pohovor na tému Preventívne poradenstvo a uplatnenie na trhu práce. Prednášajúcimi budú odborníci z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad TopľouPodujatie sa uskutoční v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. 

V stredu 25. mája 2022 Vás o 10.00 hod. srdečne privítame v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na spoločnom stretnutí s odborníkmi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou na vzdelávaní Príprava na pracovný pohovor. Témou vzdelávania je Preventívne poradenstvo a uplatnenie na trhu práce. Cieľom podujatia je poskytnúť všetky potrebné informácie študentom končiacich ročníkov o aktuálnom pracovnom trhu, o možnosti uplatniť sa na trhu po skončení strednej školy nielen v rámci SR, ale v rámci celej EÚ. Získať vedomosti o správnom životopise a aké dokumenty sú potrebné pre ÚPSVaR po ukončení školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

 

 

 

 

 

 

 

Loading