Svetový deň biodiverzity

Už od roku 1992 patrí 22. máj Medzinárodnému dňu biodiverzity (International Day for biological diversity), pričom slovo biodiverzita označuje rôznorodosť v rámci druhov, ale aj rozmanitosť ekosystémov. Dohovor o biologickej diverzite je jedným z najdôležitejších v oblasti životného prostredia.
My sme si tento deň pripomenuli dnes so žiakmi zo ZŠ Juh 1054 Vranov nad Topľou čítaním z knihy Planéta Zem sa usmieva 2 a vyrábaním rôznych druhov zvierat z papierových roliek.

 

 

 

 

 

 

 

Loading