EKO AKTIVITY v Hornozemplínskej knižnici

EKO AKTIVITY v Hornozemplínskej knižnici
15. októbra 2021 kniznica

Návštevy : 651 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj vás srdečne pozývajú na 🌿EKO AKTIVITY🌿.
Od 25. do 27. októbra našu knižnicu navštívia inšpiratívni hostia, ktorým nie je ľahostajný stav našej planéty 🌎 a chcú svojimi aktivitami prispieť k zlepšeniu života na nej. Tešíme sa na vás a dúfame, že sa spolu veľa nového naučíme 📖.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Čítačka s písačkou.
Instagram