ERASMUSDAYS 2021

Sme súčasťou #erasmusdays 2021
Erasmusdays je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej.
Slovensko sa zapojilo do ErasmusDays už niekoľkokrát a našim spoločným cieľom bolo čo najviac zviditeľniť ako program Erasmus+.
Prijali sme výzvu Zelený Erasmus+ a trošku sme si upratali okolie knižnice.
Veríme, že tak inšpirujeme aj iné inštitúcie v susedstve ??
Súčasťou bola aj prezentácia, čo je to Erasmus+ a kam všade môžeme prostredníctvom neho cestovať.
Na záver nechýbala sladká odmena. ?

Loading