Odborný seminár a vyhodnotenie Čítačky s písačkou 2021

Hornozemplínska knižnica a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na
Odborný seminár spojený so slávnostným vyhodnotením
regionálnej ? súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu
?Čítačka s písačkou. ✍️
Podujatie bude spojené s prezentáciou súťažných prác a uskutoční sa 21. októbra 2021 o 8.30 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Do  tohtoročnej súťaže sa  zapojilo 220 žiakov s 235 prácami, z toho 161 výtvarných a 74 literárnych. Literárna časť pozostáva z 29 prác v kategórii poézia a 45 prác v kategórii próza.
Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota. Hlavnou hodnotiteľkou literárnych prác bude spisovateľka Alžbeta Verešpejová, výtvarné práce odborne posúdi ilustrátor Miroslav Regitko a recitačný prejav hodnotí Alžbeta Madejová.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Loading