ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 1.

Čoraz častejšie počúvame informácie o zlom stave našej planéty. Aj nás trápi tento stav, preto sme sa rozhodli každú sobotu pridať jeden tip k zlepšeniu tohto problému.
Prvá sobota je venovaná správnemu separovaniu odpadu.