Týždeň mozgu v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce vzdelávacích podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.
Týždeň mozgu pripadne tento rok na 15.-21.marca 2021. Slovensko sa tento rok zapojí do kampane štrnástykrát. Podobne ako v minulom roku majú Slováci vo všetkých krajoch Slovenska možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusii a workshopov alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity.
Hornozemplínska knižnica a OZ Korálky Vranov sa do tejto aktivity zapájajú po 10krát. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, ale aj upozorniť na možné ochorenia mozgu. Veríme, že táto naša aktivita nájde odozvu u verejnosti a tým prehĺbi povedomie o dôležitosti našej práce v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
V pondelok 15.3.2021 sme si pre čitateľov a návštevníkov pripravili zábavný kvíz – Je to pravda alebo mýtus?
16.3.2021 Deň ľudovej rozprávky – Dramatizovaná rozprávka pre deti a mládež, ktoré priblíži jeho život, dielo a známu rozprávku. Tvorba pracovných listov na trénovanie pamäti pre deti.
17.3.2021 Trénujme spoločne – Kognitívny tréning pre seniorov
18.3.2021 Kreatívne aktivity v makerspace -Tvorba jarných inspirácií
19.3.2021 Mozog hravo i dravo – Cvičenia na trénovanie mozgu pre každého.
Podujatia budeme realizovať v online priestore. Budeme o nich informovať na našej webovej stránke www.kniznicavranov.sk a na sociálnych sieťach.