Erasmus – dvere za inováciami

Program Erasmus v dnešnej dobe prináša medzikultúrnu výmenu skúseností, poznatkov a pohľadov na problémy súčasného sveta, spoznávanie sa v rámci Európy a prehlbovanie väzieb medzi pracoviskami navzájom. A tým dáva podnet a priestor na čerpanie „zahraničnej skúsenosti“, nových poznatkov a obsahu. Ktorý si účastníci môžu so sebou priniesť a aplikovať vo svojej vlastnej organizácii.

Erasmus mobilita dáva priestor pre inovácie i kreativitu, umožňuje reflektovať na aktuálne požiadavky spoločenskej praxe čím obohacuje odborné činnosti a zvyšuje hodnotu ponúkaných služieb.

V mesiaci jún 2023 sa zamestnanci Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou (3) zúčastnili zahraničnej mobility do Portugalska.

Prijímajúca organizácia, Národná knižnica Portugalska v Lisabone, pod vedením našej koordinátorky Ana Líbano Monteiro, nám pripravila zaujímavý program. Svoj program vyskladala na základe, že ak sa chceme posúvať ďalej, ponúkať svojím čitateľom inovácie, nové služby, nové aktivity a podujatia, musíme vedieť, čo bolo úplne na začiatku a prečo tu vlastne knižnica je a na čom stojí.  A tak sme si vyskúšali ako sa reštauruje stará kniha. Ako celý proces prebieha. Aká je vlastne jej cesta, kým sa dostane do regálu knižnice, aby mohla byť k dispozícií svojim čitateľom. Až keď máme kvalitný a dobre vyskladaný fond, môžeme sa venovať modernizácii. V rámci nášho programu sme navštívili aj pobočky verejných knižníc: Verejnú knižnici v Belém, Verejnú knižnicu v Lisabone v Paláci Galveias, Knižnica Camoes a aj najstaršie kníhkupectvo na svete Livraria Bertrand. Knihovníci nám priblížili svoje know-how, ako dobre spropagovať podujatia, ako prilákať čitateľov ku knihám a do knižnice. Zúčastnili sme sa 2 knižničných výstav, v rámci ktorých nám vysvetlili, ako by sa mala dobrá propagácia realizovať.

Počas Erasmus programu sme sa teda naučili veľa nových vecí a získali cenné informácie.

Ďakujeme!