Fitnes pre mozog

Tréning pamäti a iných poznávacích (kognitívnych) funkcií, inak nazývaný aj kognitívny tréning je mentálne stimulujúcou aktivitou, ktorá umožňuje posilňovať naše poznávacie funkcie nad rámec bežných každodenných činností.
Prečo je tréning pamäti prospešný?
Pravidelným mentálnym cvičením sa stimulujú kognitívne schopnosti človeka, čo pôsobí ochranne v zmysle oddialenia zhoršovania poznávacích funkcií v dôsledku starnutia alebo neurodegeneratívneho procesu.
Metódy tréningu pamäti podporujú tvorbu nových, najmä neobvyklých nervových spojení a značnú hustotu ich sietí. Cvičenia zapájajú do aktivít tie časti mozgu, ktoré pri bežných rutinných činnostiach nie sú využívané na požadovanej úrovni a udržiavajú celý mozog v stavoch vysokej výkonnosti.
Účastník sa naučí nové techniky trénovania pamäti a získa taktiež nové sociálne kontakty, čo môže pomôcť aj pri pocitoch osamelosti alebo depresie.
V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou spoločne trénujeme každý utorok od 13.00 h.
Najbližšie stretnutie bude 30.01.2024 o 13.00 hod.
Tešíme sa na stetnutie.