Grant z programu Erasmus+  

 

 

Aj v roku 2020 sme boli úspešní pri podávaní  žiadosti o grant z programu Erasmus+

POSKYTNUTIE GRANTU na:  

Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+

Národná agentúra sa rozhodla udeliť grant za podmienok stanovených v osobitných podmienkach a všeobecných podmienkach na projekt:

Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc v rámci programu Erasmus+

Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

príjemca grantu:

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou , R. Štefánika 875/200 , 093 01 Vranov nad Topľou

Viac informácií o platforme Erasmus+ získate tu: https://www.erasmusplus.sk/