Ateliér duše

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou už tradične v jeseni realizuje pre dospelých čitateľov nesúťažnú prehliadku vlastnej tvorby a prednesu poézie a prózy. V tomto roku sa toto podujatie s poetickým názvom Ateliér duše uskutoční vo štvrtok 1. októbra 2020 o 14.00 hod. Príležitosť predniesť ukážky vlastných literárnych prác, verše či úryvky próz obľúbených autorov má každý, kto má rád tento žáner umenia.

Záujemcovia sa môžu informovať a nahlásiť svoju účasť osobne v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou do 21.9.2020 emailom na adrese dospele.odd@kniznicavranov.sk alebo telefonicky na čísle 057/4464468. Tešíme sa na príjemné stretnutie s Vami.