História vojenských cintorínov

Dňa 6. 10. 2023 sa v Hornozemplínskej knižnici uskutočnila prezentácia knihy Vojenské cintoríny projektované Dušanom Jurkovičom od prof. PaedDr. Jaroslava Vencálka CSc. Pútavou a zaujímavou prezentáciou predstavil vojenské cintoríny z I. svetovej vojny, ktoré projektoval významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. Cintoríny sa nachádzajú v Poľsku.