Témou Život je len jeden s Jakubom Podaným za zdravie nás všetkých

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Zdravé dieťa a zdravá výživa, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v stredu 4. októbra 2023  o 10.30 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Workshop zameraný na zdravú výživu s témou Život je len jeden s odborníkom na zdravú výživu a koučom zdravia Ing. Jakubom Podaným, ktorý zaujal žiakov z CSŠ Vranov nad Topľou. Čo je základom zdravia a zdravého životného štýlu? Predsa pitný režim, vyvážená strava, kvalitný odpočinok a pohyb. Ak budeme tieto 4 dôležité veci dodržiavať, naše telo sa nám odvďačí tým najdôležitejším – zdravím. Nie je nič podstatnejšie ako zdravie, preto kladieme dôraz na deti a mládež o informovaní zdravého životného štýlu. Náuka o zdraví a zdravom štýle je dôležitá ako pre dospelého človeka, tak aj pre dieťa. Pretože by sme mali myslieť už od útleho veku na naše zdravie, telo, myseľ, ale aj na naše srdce.

Workshop Zdravé dieťa a zdravá výživa sú vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, taktiež aj pre ich rodičov so zameraním na zdravie, hygienu a dentálnu hygienu, prednášky o zdravej výžive s lektorom, ktorý poskytne všetky základné informácie všetkým zúčastneným a pomôže im lepšie pochopiť a naučiť sa sa čo je to zdravá výživa a ako ju zaradiť do svojho každodenného života. Pomocou zdravej výživy pripravujeme k lepšej forme života a ukážeme deťom od ich skorého veku, že žiť sa dá aj zdravšie.