História vojenských cintorínov

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s prof. PaedDr. Jaroslavom Vencálkom, CSc., ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6. septembra 2023 o 9.00 h. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na oddelení pre deti a mládež.