Je nás počuť 2024

Aj Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa zapojila celoslovenského projektu s názvom Je nás počuť, ktorý sa konal dnes, 6.3.2024. Nad spoločným podujatím zapojených knižníc prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.
Tento rok sme čítali sme z knihy MUCHY NA MUŠKE z pera spisovateľky Miroslavy Grajciarovej.
Ilustrovaný príbeh sa sústreďuje na otázky tolerancie handicapovaných detí a ich integráciu do spoločnosti. Má ambíciu zmierniť smútok, ktorý prežívajú všetci tí, ktorých odmietavý a rezervovaný postoj okolia zraňuje. Jej čítaním si obraz o sebe upevnia a získajú nadhľad.
Podujatie sa koná v rámci národného Týždňa slovenských knižníc, ktorého hlavným organizátorom je Slovenská asociácia knižníc.