Klub Nezábudka

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Liga za duševné zdravie SR Vás pozývajú na pravidelné stretnutia s ľuďmi, ktorí sa chcú aktívne venovať svojmu duševnému zdraviu a zotaveniu.