Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pozýva pedagógov materských škôl na odborný seminár na tému Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy, ktorý sa uskutoční 20. novembra 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Svoju účasť potvrďte najneskôr do 14. 11. 2023 na t.č. 057/4464468 (pani Zálepová) alebo e-mailom: dospele.odd@kniznicavranov.sk. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Vranovské knihodni.

Návratka

Tešíme sa na vás.