Kľúčové kompetencie dobrého moderátora

Dňa 27.04.2023 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou bude realizovať kreatívny workshop Kľúčové kompetencie dobrého moderátora pod vedením moderátora a redaktora Vladimíra Bučka v rámci projektu Erasmus +.

 

 

 

 

 

 

 

Loading