Spoznávajme a učme sa s IKT

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na workshop Využitie IKT v zamestnaní, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Workshop sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla 2023 o 13.00 h v Obecnej knižnici Dlhé Klčovo s lektorom IKT Mgr. Jánom Godom.

 

Pozývame Vás na workshop Využitie IKT v zamestnaní, ktoré pomôže mládeži a dospelým k lepšej vzdelanosti vo svete digitalizácie a technológii. Prostredníctvom workshopu o IKT sa naučíte efektívne využívať sociálne siete, využívať mobilný telefón alebo smartfón, notebook a rôzne telefonické a komunikačné technológie. Dnes často používaný pojem informačno-komunikačné technológie (IKT; Information and communication technologies – ICT), zahŕňa všetky hardvérové a softvérové prostriedky v konvergovaných systémoch na spracovávanie, uchovávanie, prezentovanie informácií a komunikovanie. V skutočnosti sú to prostriedky koncových zariadení (počítače, tablety, mobilné telefóny a smartfóny, digitálne fotoaparáty a kamery a pod.), spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou (sieťové prvky, servery, vysielače…).

 

 

 

 

 

 

 

Loading